Репозитарій НПУ  

   

Центр діаспори  

logo crd

   

АВ НПУ  

   

Наш логотип  

НПУ

Код:

<a href="http://www.npu.edu.ua" target="_blank"><img border="0" src="http://www.npu.edu.ua
/images/stories/logos/logo_npu.png" width="100"/></a>

   

konkurs     Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова відповідно до Закону України “Про вищу освіту”   оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічнийх працівників: 

Факультет соціально-економічної освіти та управління

Кафедра соціальної педагогіки

Доцент – 3

Кафедра теорії  та технології соціальної роботи

Доцент – 1

                                      Кафедра соціальної політики

Доцент – 1, старший викладач – 3, викладач – 1

                                      Кафедра економічної теорії

Доцент – 3, старший викладач – 1, асистент – 1

                                      Кафедра управління, інформаційно-аналітичної  діяльності та євроінтеграції

Доцент – 3, старший викладач – 1

                                      Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності

Доцент – 2

Факультет політології та права

                                      Кафедра політичних наук

Професор – 1, доцент – 1, старший викладач – 2, викладач – 2 

                                      Кафедра політології і публічного управління та адміністрування

Старший викладач – 1, викладач – 1

Факультет іноземної філології

                                       Кафедра англійської філології

Доцент – 7, старший викладач – 3, викладач – 1

                                     Кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу

Старший викладач – 1

                                     Кафедра романо-германської філології

Доцент – 2, старший викладач – 4,викладач – 2

                                    Кафедра методики викладання світової літератури

Доцент – 1

                                    Кафедра російської та зарубіжної літератури

Професор – 1, доцент – 2

                                    Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Викладач – 1

                                    Кафедра загального мовознавства і германістики

Старший викладач – 2

                                    Кафедра методики викладання іноземних мов

Завідувач кафедри – 1, старший викладач – 3

                                    Кафедра східних мов та методики викладання східних мов

Завідувач кафедри – 1, старший викладач – 1, викладач – 2, асистент – 1 

Факультет філософської освіти і науки

                                   Кафедра психології

Професор – 1

                                  Кафедра культурології

Доцент – 1, старший викладач – 1, асистент – 1

                                 Кафедра історії та філософії історії

Доцент – 1

                                  Кафедра філософії

Доцент – 2

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

                                  Кафедра української мови

Професор – 1,  доцент – 3

                                Кафедра української літератури

Професор – 2 , доцент – 2

                               Кафедра методики викладання української мови і літератури

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1,старший викладач – 1

                                Кафедра стилістики української мови

Професор – 1, доцент – 1

                                 Кафедра журналістики

Старший викладач – 1

                                 Кафедра історії та етнополітики

Професор – 1, старший викладач – 2

Факультет історичної освіти

                                Кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Доцент – 1

                                 Кафедра історії та археології слов’ян

Доцент – 1, асистент – 1

                                 Кафедра методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти

Доцент – 1

                                 Кафедра всесвітньої історії

Доцент – 2, старший викладач – 1

Факультет магістратури, аспірантури і докторантури

                                 Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

Старший викладач – 1, викладач – 1

                                 Кафедра методології науки та міжнародної освіти

Доцент – 1

                                 Кафедра педагогіки і психології вищої школи

Доцент – 1

                                 Кафедра етики та естетики

Доцент – 1, старший викладач – 1 

Факультет психології

                                  Кафедра теоретичної та консультативної психології

Професор – 1, доцент – 3

                                   Кафедра загальної і соціальної психології та психотерапії

Доцент – 1,викладач – 1

                                   Кафедра психосоматики та психологічної реабілітології

Доцент – 2, старший викладач – 1

                                   Кафедра політичної психології та соціально-правових технологій

Старший викладач – 1

Загальноуніверситетські кафедри

                                   Кафедра теорії та історії педагогіки

Доцент – 2

Факультет фізичного виховання та спорту

                                  Кафедра олімпійського та професійного спорту

Старший викладач – 1

                                    Кафедра фізичного виховання та здоров’я

Доцент – 1, викладач – 2

                                    Кафедра фізичного виховання та єдиноборства

Викладач – 3, асистент – 1

                                    Кафедра фізичної реабілітації

Доцент – 1, асистент – 1

                                    Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін

Старший викладач – 1

                                    Кафедра футболу

Викладач – 1

Фізико-математичний факультет

                                    Кафедра вищої математики

Доцент – 1

                                    Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1, старший викладач – 1, асистент – 1

                                    Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Доцент – 1, старший викладач – 1

                                    Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Професор – 1

Факультет інформатики

                                    Кафедра інформаційних технологій і програмування

Старший викладач – 1

                                    Кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань

Доцент – 1

                                     Кафедра програмної інженерії

Старший викладач – 1

Факультет мистецтв

                                     Кафедра теорії та історії музики

Професор – 1

                                     Кафедра фортепіанного виконавства та художньої культури

Професор – 1, доцент – 3, старший викладач – 1

                                     Кафедра теорії методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Професор – 1, доцент – 3, старший викладач – 3, викладач – 1

                                     Кафедра теорії та методики постановки голосу

Доцент – 2

                                     Кафедра хореографії

Доцент – 1

                                     Кафедра інструментального та оркестрового виконавства

Професор – 1

Факультет природничо-географічної освіти та екології

                                      Кафедра географії

Доцент – 1, старший викладач – 1, асистент – 1

                                      Кафедра біології

Доцент – 2, викладач – 1

                                     Кафедра туризму

Завідувач кафедри – 1

                                     Кафедра іноземних мов

Викладач – 1

                                    Кафедра екології

Асистент – 1

Факультет корекційної педагогіки та психології

                                    Кафедра сурдопедагогіки

Старший викладач – 2

                                    Кафедра психокорекційної педагогіки

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1

                                    Кафедра логопедії

Доцент – 3, старший викладач – 1

                                    Кафедра тифлопедагогіки

Доцент – 1

                                    Кафедра спеціальної психології та медицини

Доцент – 3, асистент – 1

                                    Кафедра ортопедагогіки та реабілітології

Доцент – 1, старший викладач – 1

Факультет педагогіки та психології

                                   Кафедра педагогіки та методики початкового навчання

Доцент – 5

                                   Кафедра психології та педагогіки

Доцент – 1, викладач – 2

                                   Кафедра іноземних мов та методик навчання

Завідувач кафедри – 1 

                                   Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя і здоров’я

Доцент – 2, старший викладач – 2

                                   Кафедра практичної психології

Старший викладач – 1

                                    Кафедра образотворчого мистецтва

Старший викладач – 1, викладач – 1

Навчально-науковий інститут неперервної освіти

                                    Кафедра освіти дорослих

Доцент – 1, старший викладач – 2

                                    Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті

Доцент – 2

                                    Кафедра педагогічної творчості

Доцент – 1, асистент – 1

 

Термін подання документів – 14 днів від дня опублікування оголошення

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету:

-         заява про участь в конкурсі, написана власноруч;

-         особовий листок з обліку кадрів та  власноруч  написана автобіографія (для осіб, які не працюють в університеті);

-          копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або у відділі кадрів університету (для осіб, які не працюють в університеті;)

-         копія паспорта  громадянина  України (с.1,2,3,10,11) та ідентифікаційного номера (для осіб, які не працюють в університеті);

-         документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом п’яти останніх років;

-         копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, засвідчені нотаріально або у відділі кадрів університету);

-     список опублікованих наукових праць і винаходів, підписаний  кандидатом  та вченим секретарем університету, підпис якого засвідчується  печаткою  університету;

-          згоду на обробку персональних даних;

-          звіт  про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які  працюють в університеті);

-         програму (проект) розвитку структурного підрозділу (кафедри);

-          довідку про проходження  попереднього психіатричного огляду;

-         довідку про проходження  флюорографічного огляду.

Університет житлом не забезпечує.

Документи надсилати на адресу: 08030, м.Київ, вул.Пирогова, 9, канцелярія.

Телефон для довідок: 239-30-78.

Умови праці оформляються відповідним контрактом.

   

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах

Facebook

   

Дні відкритих дверей  

дні відкритих дверей1

   

Шукаю роботу  

шукаю роботу

   

Горизонт-2020  

   

Корпоративна пошта  

email

   
   

Приймальна комісія

Адреса: 01601 м. Київ вул. Пирогова 9, кім 133.
Приймальна комісія працює:
Понеділок-п'ятниця
З 9:00 до 17:00, з 13:00 до 14:00 обідня перерва
Телефони для довідок: (044) 239-30-17, (044) 235-82-36
   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка ::
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

Вхід