Репозитарій НПУ  

   

Центр діаспори  

logo crd

   

АВ НПУ  

   

Наш логотип  

НПУ

   

konkurs     Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова відповідно до Закону України “Про вищу освіту”   оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічнийх працівників: 

Факультет соціально-економічної освіти та управління

Кафедра соціальної педагогіки

Доцент – 3

Кафедра теорії  та технології соціальної роботи

Доцент – 1

                                      Кафедра соціальної політики

Доцент – 1, старший викладач – 3, викладач – 1

                                      Кафедра економічної теорії

Доцент – 3, старший викладач – 1, асистент – 1

                                      Кафедра управління, інформаційно-аналітичної  діяльності та євроінтеграції

Доцент – 3, старший викладач – 1

                                      Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності

Доцент – 2

Факультет політології та права

                                      Кафедра політичних наук

Професор – 1, доцент – 1, старший викладач – 2, викладач – 2 

                                      Кафедра політології і публічного управління та адміністрування

Старший викладач – 1, викладач – 1

Факультет іноземної філології

                                       Кафедра англійської філології

Доцент – 7, старший викладач – 3, викладач – 1

                                     Кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу

Старший викладач – 1

                                     Кафедра романо-германської філології

Доцент – 2, старший викладач – 4,викладач – 2

                                    Кафедра методики викладання світової літератури

Доцент – 1

                                    Кафедра російської та зарубіжної літератури

Професор – 1, доцент – 2

                                    Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Викладач – 1

                                    Кафедра загального мовознавства і германістики

Старший викладач – 2

                                    Кафедра методики викладання іноземних мов

Завідувач кафедри – 1, старший викладач – 3

                                    Кафедра східних мов та методики викладання східних мов

Завідувач кафедри – 1, старший викладач – 1, викладач – 2, асистент – 1 

Факультет філософської освіти і науки

                                   Кафедра психології

Професор – 1

                                  Кафедра культурології

Доцент – 1, старший викладач – 1, асистент – 1

                                 Кафедра історії та філософії історії

Доцент – 1

                                  Кафедра філософії

Доцент – 2

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

                                  Кафедра української мови

Професор – 1,  доцент – 3

                                Кафедра української літератури

Професор – 2 , доцент – 2

                               Кафедра методики викладання української мови і літератури

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1,старший викладач – 1

                                Кафедра стилістики української мови

Професор – 1, доцент – 1

                                 Кафедра журналістики

Старший викладач – 1

                                 Кафедра історії та етнополітики

Професор – 1, старший викладач – 2

Факультет історичної освіти

                                Кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Доцент – 1

                                 Кафедра історії та археології слов’ян

Доцент – 1, асистент – 1

                                 Кафедра методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти

Доцент – 1

                                 Кафедра всесвітньої історії

Доцент – 2, старший викладач – 1

Факультет магістратури, аспірантури і докторантури

                                 Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

Старший викладач – 1, викладач – 1

                                 Кафедра методології науки та міжнародної освіти

Доцент – 1

                                 Кафедра педагогіки і психології вищої школи

Доцент – 1

                                 Кафедра етики та естетики

Доцент – 1, старший викладач – 1 

Факультет психології

                                  Кафедра теоретичної та консультативної психології

Професор – 1, доцент – 3

                                   Кафедра загальної і соціальної психології та психотерапії

Доцент – 1,викладач – 1

                                   Кафедра психосоматики та психологічної реабілітології

Доцент – 2, старший викладач – 1

                                   Кафедра політичної психології та соціально-правових технологій

Старший викладач – 1

Загальноуніверситетські кафедри

                                   Кафедра теорії та історії педагогіки

Доцент – 2

Факультет фізичного виховання та спорту

                                  Кафедра олімпійського та професійного спорту

Старший викладач – 1

                                    Кафедра фізичного виховання та здоров’я

Доцент – 1, викладач – 2

                                    Кафедра фізичного виховання та єдиноборства

Викладач – 3, асистент – 1

                                    Кафедра фізичної реабілітації

Доцент – 1, асистент – 1

                                    Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін

Старший викладач – 1

                                    Кафедра футболу

Викладач – 1

Фізико-математичний факультет

                                    Кафедра вищої математики

Доцент – 1

                                    Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1, старший викладач – 1, асистент – 1

                                    Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Доцент – 1, старший викладач – 1

                                    Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Професор – 1

Факультет інформатики

                                    Кафедра інформаційних технологій і програмування

Старший викладач – 1

                                    Кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань

Доцент – 1

                                     Кафедра програмної інженерії

Старший викладач – 1

Факультет мистецтв

                                     Кафедра теорії та історії музики

Професор – 1

                                     Кафедра фортепіанного виконавства та художньої культури

Професор – 1, доцент – 3, старший викладач – 1

                                     Кафедра теорії методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Професор – 1, доцент – 3, старший викладач – 3, викладач – 1

                                     Кафедра теорії та методики постановки голосу

Доцент – 2

                                     Кафедра хореографії

Доцент – 1

                                     Кафедра інструментального та оркестрового виконавства

Професор – 1

Факультет природничо-географічної освіти та екології

                                      Кафедра географії

Доцент – 1, старший викладач – 1, асистент – 1

                                      Кафедра біології

Доцент – 2, викладач – 1

                                     Кафедра туризму

Завідувач кафедри – 1

                                     Кафедра іноземних мов

Викладач – 1

                                    Кафедра екології

Асистент – 1

Факультет корекційної педагогіки та психології

                                    Кафедра сурдопедагогіки

Старший викладач – 2

                                    Кафедра психокорекційної педагогіки

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1

                                    Кафедра логопедії

Доцент – 3, старший викладач – 1

                                    Кафедра тифлопедагогіки

Доцент – 1

                                    Кафедра спеціальної психології та медицини

Доцент – 3, асистент – 1

                                    Кафедра ортопедагогіки та реабілітології

Доцент – 1, старший викладач – 1

Факультет педагогіки та психології

                                   Кафедра педагогіки та методики початкового навчання

Доцент – 5

                                   Кафедра психології та педагогіки

Доцент – 1, викладач – 2

                                   Кафедра іноземних мов та методик навчання

Завідувач кафедри – 1 

                                   Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя і здоров’я

Доцент – 2, старший викладач – 2

                                   Кафедра практичної психології

Старший викладач – 1

                                    Кафедра образотворчого мистецтва

Старший викладач – 1, викладач – 1

Навчально-науковий інститут неперервної освіти

                                    Кафедра освіти дорослих

Доцент – 1, старший викладач – 2

                                    Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті

Доцент – 2

                                    Кафедра педагогічної творчості

Доцент – 1, асистент – 1

 

Термін подання документів – 14 днів від дня опублікування оголошення

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету:

-         заява про участь в конкурсі, написана власноруч;

-         особовий листок з обліку кадрів та  власноруч  написана автобіографія (для осіб, які не працюють в університеті);

-          копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або у відділі кадрів університету (для осіб, які не працюють в університеті;)

-         копія паспорта  громадянина  України (с.1,2,3,10,11) та ідентифікаційного номера (для осіб, які не працюють в університеті);

-         документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом п’яти останніх років;

-         копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, засвідчені нотаріально або у відділі кадрів університету);

-     список опублікованих наукових праць і винаходів, підписаний  кандидатом  та вченим секретарем університету, підпис якого засвідчується  печаткою  університету;

-          згоду на обробку персональних даних;

-          звіт  про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які  працюють в університеті);

-         програму (проект) розвитку структурного підрозділу (кафедри);

-          довідку про проходження  попереднього психіатричного огляду;

-         довідку про проходження  флюорографічного огляду.

Університет житлом не забезпечує.

Документи надсилати на адресу: 08030, м.Київ, вул.Пирогова, 9, канцелярія.

Телефон для довідок: 239-30-78.

Умови праці оформляються відповідним контрактом.

   

Короткі новини

З Днем Конституції України!

photo

Відповідь на звернення від Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова

npu Голові правління ГО «Центр інформації

 про права людини» Т. П. Печончик

Центру інформації про права людини

Українській Гельсінській спілці з прав людини

Освітньому дому прав людини — Чернігів

Детальніше...

Про вступну кампанію 2018 року на радіо Голос Столиці

olephirenko     Шановні абітурієнти, батьки і ті, кого цікавить питання вступної кампанії 2018 року!  Усім, хто склав цьогоріч ЗНО і готується вступати до омріяного закладу вищої освіти, але все ще губиться у всіх цих правилах та умовах вступу, радимо переглянути цей сюжет >>> https://www.youtube.com/watch?v=7XbhI-NS42o

 Відповідальний секретар Приймальної комісії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова професор Тарас Олексійович Олефіренко відвідав програму на радіо «Голос Столиці», де розповів про всі тонкощі вступу, що потрібно знати і як діяти кожному вступнику та багато іншого...

   Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова цього року пропонує більше сотні різноманітних спеціальностей. А щоб не розгубитися у них, скористайтеся наступною програмою, яка, безсумнівно, допоможе Вам із вибором: http://vstup.npu.edu.ua/uk-ua/obery-svoyu-spetsialnist

Прес-служба університету

Програма «Непростий вибір»: психолог-логопед-дефектолог – хто це?

nepr vybir   Спеціальна освіта в Україні. Яка вона нині? Як її отримати? Які спеціалізації пропонує факультет корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова?

     Хочете почути відповіді – програма «Непростий вибір» (ефір від 19 червня 2018 року) на RADIO HAYAT, де доктор педагогічних наук, професор, заступниця декана факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова Світлана Федоренко і магістрантка цього факультету Інна Ханас ознайомлять Вас із усіма особливостями і тонкощами професій  логопед, тифлопедагог, олігофренопедагог, сурдопедагог, ортопедагог, психолог та ін., а також повідають Вам особливості та переваги навчання на цих спеціальностях.

Прес-служба університету

Ще одна важка втрата для українського народу…

drach     На 82 році життя відійшов у кращий світ відомий український поет, перекладач, кіносценарист, літературний критик, член Наглядової ради НПУ імені М. П. Драгоманова Іван Драч.

 

Детальніше...
   

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах

   

Відео буклет  

   

Обери свою спеціальність  

123123112

   

Переведення та поновлення  

imgonline com ua GifAnimationTwoPic I0m3L8s6Qq2I

   

Піготовка до ЗНО  

Distant

   

Шукаю роботу  

шукаю роботу

   

Обери сам  

диципліна за вибором

   

Горизонт-2020  

   

Корпоративна пошта  

email

   

АРПУЄ  

book konst 

Педагогічна Конституція Європи: прийняття та реалізація

   

Рейтинги  

   

Хто на сайті?  

На сайті 504 гостей та користувачі відсутні

   

Канал новин  

   

Вхід